پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج  در سال ۱۹۸۷ توسط جان ان. ادواردز، دیوید آر. جانسون، و آلن بوث تهیه و تنظیم شده است. این شاخص یک ابزار ۱۴ سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات ازدواج زناشویی تدوین شده است.این آزمون برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ برای ۲۰۳۴ زن و مرد متاهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متاهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ به کار گرفته شد.مفهوم بی ثباتی ازدواج به عنوان گرایش زوج به طلاق اشاره دارد که شامل دو حالت است :

۱٫حالتی شناختی ۲٫ حالت رفتاری .در واقع بی ثباتی ازدواج زمانی مطرح است که یک عضو از زوج یا هردو عضو زوج درباره طلاق یا جدایی می اندیشند و یا اعمالی را انجام می دهند که به پایان رساندن ازدواج گرایش دارد

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...