بسیاری از افراد به دنبال شناخت شخصیت درونی و آگاهی از درون خود هستند؛ جالب است بدانید با روش‌هایی مختلف می‌توان به این موضوع پی برد که یکی از آن‌ها تست روانشناسی است

 

آیا انسان وابسته‌ای هستید؟

حتما شما هم از دوره مدرسه بچه‌هایی را به خاطر دارید که بدون حضور دوست نزدیک‌شان حتی آبخوری هم نمی‌رفتند؛ آن‌ها که اعتماد به نفس‌شان همیشه به حضور دیگری وابسته بود؛ حالا فکر کنید آدم بزرگ‌هایی هستند که خصلت همان بچه‌ها را دارند، جمله بهترش این است که آدم بزرگ‌هایی هستند که خصلت بچگی خودشان را در خودشان نگه داشته‌اند.

آدم بزرگ‌هایی که بدون حضور دوست، همکار، همسر یا حتی والدین شان هیچ کاری را شروع نمی‌کنند، هیچ کاری را ادامه نمی‌دهند و حتی هیچ کاری را به پایان نمی‌رسانند، آن‌ها همیشه از دیگران یک قهرمان بیرونی می‌سازند و فکر می‌کنند بدون این قهرمان کار‌های شان پیش نمی‌رود، آن‌ها یک مانع درونی بزرگ به نام «وابستگی عملی» دارند، اگر شما هم از آن‌ها هستید یا یکی از آن‌ها دور و برتان است، این تست روانشناسی دکتر برتر را از دست ندهید.

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...