در زندگي روزمره هر كدام از ما با هر شغل و شخصيتي، ميزان كم يا زيادي از اضطراب و استرس را تجربه مي‌كنيم. در زندگي شهري امكان اين‌كه روزانه اضطرابي را تجربه نكنيد بسيار كم و تقريبا غيرممكن است.

شلوغي خيابان‌ها، دير رسيدن به محل كار، هماهنگ نگه‌داشتن دخل و خرج منزل، رسيدگي به درس و مشق كودكان‌تان و... همه و همه باعث ايجاد نگراني و اضطراب مي‌شود اما اين‌كه ميزان اين استرس عادي است يا خير را مي‌توانيد با جواب دادن به سوالات این تست از دکتر برتر متوجه شويد.

این تست كوتاه كمك مي‌كند تا تشخيص دهيد آيا مبتلا به اختلالات اضطرابي هستيد يا خير. اتفاقات 2هفته اخير را با خود مرور كنيد و با توجه به اين‌كه اين اتفاقات به چه ميزان بر شما تاثير گذاشته، به سوالات پاسخ دهيد.

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...