انجام تست درونگرایی و برونگرایی به شما کمک می‌کند تا به شناخت بیشتری از خود و رفتارتان دست پیدا کنید و دریابید بیشتر درونگرایید یا برونگرا.

 

درونگرایی و برونگرایی برای اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ به عنوان ویژگی شخصیتی در انسان مطرح شد. یونگ آدمیان را برحسب اینکه بیشتر متوجه عالم برون باشند یا عالم درون به دو گروه درونگرا و برونگرا تقسیم می‌کند. در دیدگاه او همه انسان‌ها هر دو جنبه را دارا هستند و هرکس در جریان زندگی خود گاه برونگرا و گاه درونگراست با این تفاوت که همواره و در اکثر موارد یکی از این دو وجه در فرد بر دیگری غلبه دارد.

 

 افراد با غلبه درونگرایی آمادگی بیشتری برای خودداری از خود نشان می‌دهند. این افراد کمتر تمایل به حضور در جمع دارند و و بیشتر دقت خود را به مطالعه و فعالیت‌های ذهنی انفرادی می‌گذرانند.

 

این در حالی است که افرادی که برونگرایی در آن‌ها غالب است افرادی اجتماعی و شاد هستند که بیشتر به فعالیت‌های عملی و رقابتی علاقه‌مند بوده و توانمندی زیادی در تسلط بر نفس خود ندارند. در واقع می‌توان گفت درونگراها انرژی خود را درون خود و برونگراها انرژی خود را از دنیای بیرون خود و در ارتباط با دیگران دریافت می‌کنند.

 

در ادامه یکی از انواع مدل تست‌ درونگرایی و برونگرایی آورده شده که شما می‌توانید با پاسخ به آن خود را بیشتر بشناسید.

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...