پاسخ به تست شخصیت شناسی به شما کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر بشناسید و به چرایی تفاوت رفتار خود با دیگران، در موقعیت‌های یکسان پی ببرید.

 

احتمالا در اطراف شما هم کسانی هستند که معتقدید آنها را به خوبی می‌شناسید و می‌توانید رفتارهایشان را در موقعیت‌های متفاوت پیش‌بینی کنید. شما در اثر تجربه با الگوهای رفتاری، احساسی و فکری دوستان آشنا شده‌اید و می‌دانید چه چیزی او را از سایرین متفاوت کرده است.

در واقع شما به شناختی از شخصیت دوست خود رسیده‌اید؛ کاری که روانشناسان شخصیت نیز به نحوی به دنبال آن هستند. یعنی تدوین الگویی برای عملکرد انسان و متفاوت کردن افراد از یکدیگر و ایجاد مجموعه‌ای از قوانین برای پیش‌بینی رفتار آنها. و در این راه تست شخصیت شناسی یک ابزار مهم و مفید است.

 

تست شخصیت شناسی (تیپ A یا تیپ B)

 

در این تست شخصیت شناسی دکتر برتر به هر یک از سوالات با بلی، خیر و یا نمی‌دانم پاسخ دهید. سعی کنید کمتر از نمی‌دانم استفاده کنید.

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...