شما فرد واقع بینی هستید یا معمولا احساسی رفتار می‌کنید؟با این تست هوش احساسی EQ می‌توانید پاسخ این پرسش را پیدا کنید.

میزان شاد بودن در رابطه، موفقیت در محل کار و روابط عمومی‌قوی فقط به IQ وابسته نیست. هوش احساسی یا همان EQ نیز به اندازه ی IQ مهم است. هوش احساسی به درک، پیش بینی و مدیریت احساسات خود و دیگران مرتبط می‌باشد.

با تست هوش احساسی EQ می‌توانید هوش احساسی خود را بسنجید.

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...