۱۹نوع لبخند داریم که در دو گروه دسته بندی می‌شوند: لبخند‌های مودبانه که به حرکت عضلات کمتری نیاز دارد و لبخند‌های واقعی که مستلزم حرکت تمام عضلات صورت است.

تشخیص لبخند واقعی و مصنوعی کمی سخت است، اما در این تست شخصیت شناسی شما می‌توانید با تشخیص لبخند‌ مصنوعی به یکسری از ویژگی‌های شخصیتی خودتان پی ببرید.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...