تست خوش‌ بینی و بدبینی فقط مخصوص خوش‌بین‌هاست! اگر گفتید چرا؟ چون بدبین‌ها تست نزده، مطمئن هستند که نمره جالبی بدست نمی‌آورند. البته این همه ماجرا نیست... قرار است در مورد خوش‌بینی و بدبینی بیشتر بحث کنیم.

چقدر در زندگی‌تان خوش‌بین هستید؟ چقدر تا به حال با افراد بدبین در ارتباط بودید و حسابی حرص‌تان را درآورده‌اند؟ نکند خودتان هم بدبین هستید؟ تست خوش بینی و بدبینی به شما کمک می‌کند این را بفهمید.

مفهوم خوش‌بینی و بدبینی

خوش بینی یا خوش گمانی، در برابر بدبینی و بدگمانی قرار دارد و عبارت از نگرش یا قضاوت یا تفسیر خوب یا بدی است که در ذهن ما در باره کسی یا چیزی صورت می‌بندد.

خوشبینی و بدبینی ممکن است در همان ذهن باقی بماند و منجر به رفتار نشود و یا ممکن است موجب کنشی بیرونی در ما گردد. بنابراین، خوش بینی و بدبینی اگرچه مربوط به نگرش‌های ماست، اما به کنش‌های ما نیز سرایت می‌کند. این رفتار می‌تواند در گفتار ما خود را نشان دهد و یا به صورت اقداماتی از جمله انجام دادن یا ندادن کار شود. به همین دلیل است که ما سخن خوشبینانه یا بدبینانه یا کردار ناشی از خوشبینی یا بدبینی را هم باید در مفهوم این صفت لحاظ کنیم.

 

عوامل موثر در بدبینی و خوش‌بینی

امروزه خیلی‌ها نسبت به آینده بدبین هستند. اما آیا قبلا شمار خوش‌بین‌ها از شمار بدبین‌ها بیشتر بوده‌است؟ نه لزوما! بدبین‌ها همیشه وجود داشته‌اند. اگر بگوییم که طبیعتا عده‌ای بدبین هستند حق کاملا با شماست. البته درباره انسان‌ها نمی‌توان به این راحتی حرف زد. اغلب اشخاص هم نشانه‌های خوش‌بینی و هم نشانه‌های بدبینی را نشان می‌دهند. حتی بدبین‌ترین اشخاص وقتی در قرعه‌کشی بلیط‌های بخت‌آزمایی برنده می‌شوند، خوش‌بین می‌شوند.

 

تست خوش‌بینی و بدبینی

اگر پیشاپیش فکر می‌کنید که امتیاز بدی خواهید گرفت، دیگر نیازی به جواب دادن به سوالات نیست! چون شما قطعا بدبین هستید. با این حال پاسخ به پرسشنامه خوش بینی - بدبینی خالی از لطف نیست.

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...