تشخیص دادن جنسیت یک بچه تنها با نگاه کردن به صورت او کار بسیار سخت و پیچیده ای است. دانشمندان بر این باورند که حتی قوی ترین افراد در این زمینه نیز تنها در ۶۰ درصد موارد این چنین جواب درست می دهند.

در این قسمت از دکتر برتر یک تست روانشناسی را قرار داده ایم که بر مبنای آن باید از بین ۴ کودک که در تصاویر آمده، و تنها از روی ظاهر صورت آن ها تشخیص دهید که کدام یک دختر است. با انجام این تست روانشناسی تعدادی از ویژگی های شخصیتی خود را در نتیجه با توجه به تشخیصتان دریافت خواهید کرد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...