موفقیت چیست ؟   هیچ جواب واحدی نمی‌توان به این پرسش داد. آلفرد آدلر روان تحلیل‌گر پیرو فروید، زمانی گفت: هر کس به شیوه خاص خودش موفقیت را تعریف می‌کند. برای بعضی‌ها موفقیت رسیدن به هدفی دست‌نیافتنی است و به همین جهت این افراد هرگز احساس موفقیت نمی‌کنند. زندگی این اشخاص همواره در نارضایتی سپری می‌شود. به عبارتی دیگر این افراد گونه‌هایی کمال‌طلب هستند که به ندرت از زندگی خود راضی می‌شوند و اغلب معتاد به کاری هستند که فکر می‌کنند منجر به موفقیت آن‌ها می‌شود. موفقیتی که رویایی غیر ممکن است.

 

تست ترس از موفقیت

با آنکه تعریف هرکس از موفقیت ممکن است متفاوت باشد، کسانی که از موفقیت می‌ترسند وجوه مشترکی دارند. برای رسیدن به اطلاعاتی در این زمینه پرسشنامه زیر را تکمیل کنید

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...