در این قسمت از دکتر برتر به معرفی یک آزمون بسیار ساده برای شناختن شخصیت و ویژگی های همسر آینده‌تان می‌پردازیم. این آزمون در مجموع دارای ۱۰ سوال بوده و در هر سؤال پنج گزینه در نظر گرفته شده است که هر گزینه امتیاز جداگانه‌ای دارد.

 

تا حد ممکن زیاد به سوالات فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد را انتخاب کنید.

بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...