ماشین حساب تخمک‌گذاری

این محتوا را به اشتراک بگذارید
بارداری زمانی اتفاق می‌افتد که تخمک در مدت ۲۴ ساعت پس از آزاد شدن از تخمدان و در طی عبور از لوله فالوپ بارور شود و رویان جوان در دیواره رحم لانه‌گزینی کند. شما می‌توانید با وارد کردن تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود و طول دوره عادت ماهیانه‌تان به طور متوسط، بازه تخمک‌گذاری خود را محاسبه نمایید. برای باردار شدن بهتر است در بازه تخمک‌گذاری به صورت یک شب درمیان آمیزش داشته باشید.
محاسبه بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی
تاریخ آخرین قاعدگی خود را مشخص کنید


طول قاعدگی شما
* محاسبه طول دوره قاعدگی