آگهی ها

بهترین روانپزشک در تهران
توضیحاتدرمان بیماری های اعصاب و روان ، با سابقه ۱۰ سال کار در حیطه های دارو درمانی ، روان درمانی ، نوروفیدبک و ترک اعتیاد
پزشک متخصص : روانپزشک

مشاوره فردی و سبک زندگی

نیاز به رزرو وقت
مشاوره فردی و سبک زندگی
توضیحاتمشاوره فردی و سبک زندگی بر اساس واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب مواجه با واقعیت زندگی و کشف توانایی های خود
راونشناس : مشاوره تحصیلی و شغلی
دکتر مهدی علی محمدی - مثبتگرا
توضیحاتمشاوره فردی و خانواده با رویکرد مثبت گرا
راونشناس : مشاور خانواده
ارتوپدی فنی / ارتز و پروتز
توضیحاتطراحی و ساخت کفی طبی بر اساس اسکن کف پا طراحی و ساخت انواع کمربندهای طبی طراحی و ساخت ارتز های ستون فقرات و اندام ها
دکتر شقایق درویشی روانشناس
توضیحاتعضو انجمن روانشناسى آمريكا
راونشناس : مشاور خانواده

داروخانه بيدار

بدون نیاز به رزرو وقت
داروخانه بيدار
توضیحاتداروخانه بيدار

داروخانه الغدير

بدون نیاز به رزرو وقت
داروخانه الغدير
توضیحاتداروخانه الغدير

داروخانه اميد نو

بدون نیاز به رزرو وقت
داروخانه اميد نو
توضیحاتداروخانه اميد نو

داروخانه آزادي

بدون نیاز به رزرو وقت
داروخانه آزادي
توضیحاتداروخانه آزادي

بیمارستان کودکان

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان کودکان
توضیحاتبیمارستان کودکان

بیمارستان قلب بقیه اله جمارن

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان قلب بقیه اله جمارن
توضیحاتبیمارستان قلب بقیه اله جمارن
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور
توضیحاتبیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

بیمارستان فرمانیه

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان فرمانیه
توضیحاتبیمارستان فرمانیه

بیمارستان فجر

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان فجر
توضیحاتبیمارستان فجر

بیمارستان رازی

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان رازی
توضیحاتبیمارستان رازی

بیمارستان فوق تخصصی محب مهر

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان فوق تخصصی محب مهر
توضیحاتبیمارستان فوق تخصصی محب مهر

بیمارستان الغدیر

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان الغدیر
توضیحاتبیمارستان الغدیر

بیمارستان دکتر سپیر

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان دکتر سپیر
توضیحاتبیمارستان دکتر سپیر

بیمارستان نیکان

بدون نیاز به رزرو وقت
بیمارستان نیکان
توضیحاتبیمارستان نیکان

درمانگاه التیام

نیاز به رزرو وقت
درمانگاه التیام
توضیحاتدرمانگاه التیام

درمانگاه ایرانپارس

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه ایرانپارس
توضیحاتدرمانگاه ایرانپارس

درمانگاه ایران

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه ایران
توضیحاتدرمانگاه ایران

درمانگاه بهراد

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه بهراد
توضیحاتدرمانگاه بهراد

درمانگاه بهپویان

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه بهپویان
توضیحاتدرمانگاه بهپویان

درمانگاه ابن سینا

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه ابن سینا
توضیحاتدرمانگاه ابن سینا

درمانگاه آهنگ

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه آهنگ
توضیحاتدرمانگاه آهنگ

درمانگاه آراز

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه آراز
توضیحاتدرمانگاه آراز

پلی کلینیک شهید فلاحی (نزاجا)

بدون نیاز به رزرو وقت
پلی کلینیک شهید فلاحی (نزاجا)
توضیحاتپلی کلینیک شهید فلاحی (نزاجا)

درمانگاه پارت

بدون نیاز به رزرو وقت
درمانگاه پارت
توضیحاتدرمانگاه پارت